HABERLER
 • Petrolün varili 42,27 dolar
 • OPEC΄in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 39΄a düştü
 • TÜPRAŞ üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye΄nin en büyük sanayi
 • Shell & Turcas’ta üst düzey atama
 • Küresel petrol arzı 9 yılın en düşüğünde
 • Devletin deniz taşıtlarına sıfır ÖTV ile yakıt verilecek
 • ABD΄nin ham petrol stokları arttı
 • ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
 • BENZİN’DE FİYAT ARTIŞI
 • Rusya’nın petrol geliri yüzde 33 azaldı
 • Brent petrolün varili 42,54 dolar
 • MOTORİN’DE FİYAT ARTIŞI
Haber
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

14:15 | 22.Haziran.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü (23.06.2020 - 31164)  Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu değişiklik uyarınca;

Taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de, taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunda olacaklar.

Yönetmeliğin 45. Maddesine Ek Hüküm başlığı altında“24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğine göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.” hükmü eklendi.

Değişiklik ile yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 1 ile, “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilir.” hükmü eklendi.

 

23 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31164

YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(22) Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden;

a) Terminallerde bulunanlar için,

b) Aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için,

müstakil/bağımsız olma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “10” ibaresi “12” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yetki belgesi sahipleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması,

b) Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması,

zorunludur. Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

“(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yaş şartı 8 olarak uygulanır ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31/12/2021 olarak düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

HABER ARŞİVİ

Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.

Yıllar Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara.
2020 12 7 28 71 51 38 17 0 0 0 0 0
2019 26 25 25 18 15 27 15 22 24 21 17 20
2018 17 30 22 13 32 19 20 19 41 43 46 37
2017 23 17 34 17 23 29 27 27 24 31 28 27
2016 23 34 21 41 27 29 7 25 13 27 26 26
2015 18 19 30 25 5 23 21 29 13 21 8 30
2014 18 13 21 19 18 13 9 15 9 11 22 23
2013 20 16 23 24 22 29 22 20 17 20 18 23
2012 22 34 49 30 24 27 26 23 13 17 9 25
2011 9 6 11 12 8 18 18 8 4 11 18 16
2010 14 14 15 10 8 7 14 5 12 4 7 26
2009 16 23 23 17 26 41 51 38 17 28 31 23
2008 3 5 3 2 2 8 7 11 8 17 28 15
Haber Tarih Aralığı: 2020 - 7. ay