HAKKIMIZDA

a plus 15.02.2006 tarihinde, akaryakıt sektöründe satış, pazarlama, yönetim ve idarecilik konularında yıllarını vermiş, 34 yılı aşkın sektörün her bir kademesinde görev yapmış MEHMET E. ÇELİKER tarafından kurulmuştur.

 

a plus΄ın kuruluş amacı, akaryakıt sektöründe 34 yılı aşkın süre zarfındaki bilgi, birikimlerimizi sektör faaliyet göstermekte olan ve sektöre girecek olan firmalara ana dağıtıcı şirketler koordinasyonları pekiştirme ve operasyonel hizmetleri geliştirme ve pazarlama iş geliştirme üzerine kurulmuştur.

 

a plus sektör içerisindeki güvenilirliği ile "Satılık / Devren Kiralık Akaryakıt İstasyonları "şu an akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bayiler ve sektöre yeni girecek olan yatırımcılara ilgilendikleri yerlerle ilgili olarak yerin konumu, planlanan satış, yerin resmi kuruluşlarla olan konumu hakkında detaylı bir fizibilite çalışması sunmakta, mevcut akaryakıt imarlı ( A - L lejantlı ) arazi ile ilgilenebilecek akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüşmeler yapmaya yapılacak yatırım ve intifa için teklifler almaya, yapılmakta ve yapacakları yatırım konusunda doğru yönlendirebilmek için danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

a plus akaryakıt istasyonu olmaya müsait fizibilite çalışması yapılmış bir arsanın akaryakıt - lpg istasyonu yapılabilmesi için gereken imar plan değişiklikleri çalışmasından başlayarak GSM izinleri alınması işlerinin titizlikle takibi, T.S.E (HYB) alınması - yenilenmesi , devir olan akaryakıt istasyonlarının devir işlerinin takibi EPDK lisans müracaatı,

 

a plus sektörde yatırım yapan firmalar için zamanın değerini bilir ve vermiş olduğu taahhütleri en iyi şekilde planlayarak zamanında tamamlar.

 

a plus her taahhüdünü gerçekleştirirken, firmaların yaptıkları işlerle ve dürüstlükleri ile anılacaklarının idraki içerisindedir.

 


FAALİYET KONULARIMIZ

 

Danışmanlık Hizmetleri


1. Sektördeki tecrübelerimizle, resmi kurumlarla olan yakın ilişkilerimizle, emsal yaratacak konular ve sorunlara çözüm üreterek ve güncel kanun metinlerin takip edilerek bunların mevcut işletmelere uygulanması konusunda net çözümler üretmekteyiz.

 

2. Tesislerin kurulmasında ve işletmesi sırasında gerekli olan resmi izinler için dosyaların hazırlanması ve gerekli izinlerin alınması konusunda yardımcı olabileceğimizi düşünmekteyiz.

Akaryakıt ve LPG tesis ve istasyonları ile ilgili tüm resmi izin işlemleri

 

ÇED raporu alınması,

Plan tadilatı

TSE Belgesi alınması, (Hizmet Belgelendirme, Ürün Belgelendirme)

Çevre izni alınması(Emisyon, atık ve deşarj izinleri),

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması

Lisans alınması (EPDK)

 

3. Mevcut akaryakıt imarlı ( A + L lejantlı ) arazi ile ilgilenebilecek akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüşmeler yapmaya yapılacak yatırım için teklifler almaya,


4. İntifa süresi sona ermeğe yakın ve / veya ermiş akaryakıt istasyonlarınız ile ilgili olarak akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüşmeler yapmaya yapılacak yatırım için teklifler almaya,

5. Akaryakıt istasyonlarının alımı , satımı, kiralanması aşamasında finansman konusunda sizlere çözüm ortaklarını sunulması,


7. Sektöre yeni girecek yatırımcılar için İstasyon΄un & arazisinin lokasyon΄u konusunda bölge ve konuma göre AKARYAKIT & LPG satış potansiyelinin tesbiti,

 

8. Akaryakıt istasyonu olmağa uygun arsalarınıza "Akaryakıt İstasyonu İmarının" ( A + L lejant΄ın ) işletilmesi,

 

Akaryakıt İstasyonları Alımı, Satımı, Devren Kiralanması Hizmeti


1. Akaryakıt istasyonlarının;

alımı, satımı aşamasında  verilecek da danışmanlık hizmeti

devren kiralanması aşamasında  verilecek da danışmanlık hizmeti

devren kiralamalarda KİRA SÖZLEŞMELERİNİN hazırlanması

2. Akaryakıt istasyonu olmaya müsait imarı alınmış ( A + L lejantlı ) arsaların alımı, satımı